ฯพณฯหานจื้อเฉียง เอกอัครราชทูตจีนฯ สวัสดีปีใหม่-ตรุษจีน สมาพันธ์รวมใจชาวจีนทั่วโลกฯ

 ฯพณฯหานจื้อเฉียง เอกอัครราชทูตจีนฯ สวัสดีปีใหม่-ตรุษจีน สมาพันธ์รวมใจชาวจีนทั่วโลกฯ

              เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 18 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมอาคารแกแลคซี่เพลส พระราม 3 กรุงเทพมหานครฯ สมาพันธ์รวมใจชาวจีนทั่วโลกเป็นหนึ่งเดียว นำโดย ดร.อมร อภิธนาคุณ ประธานสมาพันธ์รวมใจชาวจีนทั่วโลกเป็นหนึ่งเดียว นายวูบินหลิน ประธานบริหารสมาพันธ์รวมใจชาวจีนทั่วโลกเป็นหนึ่งเดียว นายบุญยงค์ ยงเจริญรัฐ เลขาธิการสมาพันธ์ฯ นางพวงเพชร อภิธนาคุณ รองประธานสมาพันธ์ฯ พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์รวมใจชาวจีนทั่วโลกเป็นหนึ่งเดียว ร่วมให้การต้อนรับ ฯพณฯหานจื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และท่านทานจิ่ง อุปทูตกงศุลใหญ่ พร้อมคณะ ที่มาร่วมสวัสดีปีใหม่ 2565 และสวัสดีเนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีน 2565 พร้อมทั้งเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรม ของทางสมาพันธ์รวมใจชาวจีนทั่วโลกเป็นหนึ่งเดียว