สมาพันธ์รวมใจชาวจีนทั่วโลกฯ ร่วมบริจาคสิ่งของให้สำนักนายกฯ ฝ่าวิกฤติโควิด-19

สมาพันธ์รวมใจชาวจีนทั่วโลกฯ ร่วมบริจาคสิ่งของให้สำนักนายกฯ ฝ่าวิกฤติโควิด-19

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ที่ตึกบัญชาการ 1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ดร.อมร อภิธนาคุณ ประธานสมาพันธ์รวมใจชาวจีนทั่วโลกเป็นหนึ่งเดียว พร้อมด้วย คุณพวงเพชร อภิธนาคุณ รองประธานบริหารสมาพันธ์ฯ ร่วมกับ คุณหลิงหลง ประธานบริษัท AMC คอนซัลฯ คุณเซี่ย ยื่อหลง นายกสมาคมการค้าไห่หนัน เเละบริษัท AJ  ร่วมกันบริจาคสิ่งของให้กับสำนักงานปลัดสำนักนายกฯ ทำเนียบรัฐบาล โดยมี ดร.อมร มีมะโน ที่ปรึกษารัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อร่วมกันฝ่าวิกฤติโควิต-19