พิธีรับมอบตำแหน่งคณะกรรมการอาวุโส สมาคมตระกูลลิ้มฯ สมัยที่ 21-22

 

          
          เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2564 สมาคมตระกูลลิ้มแห่งประเทศไทย ได้จัดพิธีเปิดการประชุม คณะกรรมการสมาคมตระกูลลิ้มแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 22 และพิธีรับมอบตำแหน่งคณะกรรมการอาวุโส สมัยที่ 21-22