ประชุมใหญ่สมาคมการค้านักธุรกิจรุ่นใหม่จีน-เอเซีย เลือก”ครองพล”ดำรงตำแหน่งอีกสมัย

ประชุมใหญ่สมาคมการค้านักธุรกิจรุ่นใหม่จีน-เอเซีย เลือก”ครองพล”ดำรงตำแหน่งอีกสมัย

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 10 สิงหาคม 2564 คุณครองพล อภิธนาคุณ นายกสมาคมการค้ารวมใจนักธุรกิจรุ่นใหม่จีน-เอเซีย พร้อมด้วยคุณหลิน เส้าหวย ประธานบริหารสมาคมฯ เเละคุณจูลี่ลี่ รองประธานสมาคมฯ ร่วมประชุมใหญ่ประจำปี สมัยที่ 2 ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยวาระการประชุมมีการรายงานกิจกรรมประจำปี 2563 ที่ได้มีการรวบรวมบริจาคเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อส่งมอบต่อไปยังหน่วยงาน และสถานที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

นอกจากนี้ที่ประชุมยังพิจารณาวาระการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ สมัยที่ 2 โดยที่ประชุมมีมติ ให้คุณครองพล อภิธนาคุณ ดำรงตำเเหน่งนายกสมาคมฯ ต่ออีกหนึ่งสมัย