ปธ.กมธ.พัฒนาการค้าระหว่างประเทศสาขาซัวเถา นำคณะเยือนสมาคมแต้จิ๋วฯ

เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ที่สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย นายยรรยง ปฐมศักดิ์ รองนายกสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย และกรรมการสมาคมแต้จิ๋วฯ อาทิ นายประเสริฐ ประคุณศึกษาพันธ์ุ อดีตส.ว.ขอนแก่นและอดีตประธานคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศสาขาซัวเถา สาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย นายเฉิง เสี่ยว ฉวิน ประธานสาขาฯ ที่นำคณะกรรมการรวม 10 ท่าน เดินทางมาเยือนสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย เพื่อกระชับความสัมพันธ์ ความร่วมมือ และการสื่อสารข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆระหว่างกัน โดยในโอกาสนี้ดร.แสงชัย และกรรมการสมาคมแต้จิ๋วฯ ได้จัดเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะกรรมาธิการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศสาขาซัวเถา ณ ห้องจัดเลี้ยงชั้น 2 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย