ภาคีเครือข่ายในนาม 25 องค์กร รวมตัวยื่นหนังสือจี้เลขายูเอ็น แก้ปมต่อต้าน-เหยียดชาวเอเชียทั่วโลก

 

กลุ่ม 25 องค์กรรวมตัวยื่นหนังสือจี้เลขายูเอ็น แก้ปมต่อต้าน-เหยียดชาวเอเชียทั่วโลก

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ที่บริเวณหน้าสำนักงานองค์การสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย ถนนราชดำเนิน องค์กรภาคีเครือข่ายรวม 25 องค์กร จาก 16 ประเทศ ได้เข้ายื่นจดหมายถึง นายอันโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติ ผ่านผู้แทนสำนักงานสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย เพื่อเรียกร้องให้สหประชาชาติออกแถลงการณ์เพื่อประณามเหตุการณ์การเกลียดและต่อต้านชาวเอเชียทั่วโลก พร้อมขอความร่วมมือจากทุกชาติให้ช่วยกันต่อต้านการเลือกปฏิบัติ และการเหยียดสีผิวต่อชาวเอเชีย

 

เมื่อเวลา 11.00

 

ทั้งนี้ 25 องค์กรจากประเทศไทย ประกอบด้วย

 1. สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน
 2. Thailand Council for the Promotion of Peaceful Reunification of China
 3. World Chinese Unity Northern Part Center Thailand
 4. พรรคไทยสร้างไทย

 

ตัวแทนผู้เข้ายื่นจดหมาย มีดังนี้

 1. ดร.โภคิน พลกุล
 2. Mr. Nusrat Alikhan
 3. ดร.อมร อภิธนาคุณ
 4. Mr. Wu Bing Lin
 5. นายไพศาล พืชมงคล
 6. นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น
 7. นายเทพฤทธิ์ สีน้ำเงิน
 8. นางสาวธิดารัตน์ ยิ่งเจริญ
 9. นางพวงเพชร อภิธนาคุณ