สมาคมตระกูลเฮ้งฯทำพิธีเปิดซุ้มประตูมังกร-เทวาภิเษกสมโภชรูปเหมือน”จือเขี่ยวกง”องค์ปฐมต้นตระกูลเฮ้ง

                 เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 5 ธันวาคม 2563 สมาคมตระกูลเฮ้งเเห่งประเทศไทย นำโดยคุณพรเทพ เห็นศิริสกุล นายกสมาคมตระกูลเฮ้งเเห่งประเทศไทย สมัยที่ 28 พร้อมด้วย ดร.อมร อภิธนาคุณ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ คุณลัดดา นภาพฤษ์ชาติ นายกเกียรติคุณ คุณพวงเพชร อภิธนาคุณ ผู้ก่อตั้งกลุ่มสตรีเฮ้ง คณะกรรมการบริหารสมาคมสมัยที่ 28 เเละพี่น้องเเซ่เฮ้งจากภูเก็ต นครสวรรค์ นครราชสีมา ร่วมพิธีเปิดซุ้มประตูมังกรทางเข้าสมาคมตระกูลเฮ้งเเห่งประเทศไทย เเละพิธีเทวาภิเษกสมโภชรูปเหมือนองค์ปฐมต้นตระกูลเฮ้งจือเขี่ยวกง โดยมีการนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 108 รูปมาร่วมเจริญพุทธมนต์ นำโดยพระครูปลัดสิทธิวัฒน์ จากวัดไผ่ล้อม

ต่อมาเวลา 16 .00 น. ประกอบพิธีไหว้บรรพบุรุษประจำปี 2563 นำโดย คุณพรเทพ เห็นศิริสกุล นายกสมาคมตระกูลเฮ้งฯ ดร.อมร อภิธนาคุณ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ คณะอุปนายก เเละนายกจากสมาคมตระกูลเฮ้งจากจังหวัดราชบุรี ภูเก็ต นครสวรรค์ นครราชสีมา สมาคมเฮ้งไหหลำ ร่วมประกอบพิธี

จากนั้นเวลา 18.00 น. มีงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2563 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เเสงชัย โสตถีวรกุล นายกสมาคมเเต้จิ๋วเเห่งประเทศไทย ดร.กิตติ อิทธิภากร ประธานสหสมาคมตระกูลเเซ่เเห่งประเทศไทย คุณกมล โชคไพบูล์กิจ นายยกเกียรติคุณ คุณพงศ์เทพ เทพกาญจนา อดีตรองนายกรัฐมนตรี โดยในปีนี้ คุณลัดดา นภาพฤกษ์ชาติ ได้รับเกียรติเป็นประธานจัดงานพิธีไหว้บรรพบุรุษ งานเลี้ยงประจำปีในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเเสดงถึงความกตัญญู ต่อบรรพบุรุษชาวเเซ่เฮ้งทั่วประเทศ พร้อมทั้งเป็นการพบปะกันระหว่างญาติพี่น้องต่างหมู่บ้านอีกด้วย