ชาวชมรมนักธุรกิจโชคดีร่วมเปิดแฟรนส์ไชส์ร้านสะดวกซัก “มิสเตอร์สมาทร์พลัส บายไฮเออร์” ของคุณมัทนา มูลจันทร์

 

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 สมาชิกชมรมนักธุรกิจโชคดี นำโดยนายสุชาติ อำนาจวิภาวี ประธานชมรมนักธุรกิโชคดี ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณมัทนา มูลจันทร์ กรรมการชมรมนักธุรกิจโชคดีในโอกาสเปิดแฟรนส์ไชส์ร้านสะดวกซัก “มิสเตอร์สมาทร์พลัส บายไฮเออร์” และร้านสะดวกซักต้นแบบสาขาแรก (สาขาวิภาวดี 16) บริหารงานโดยคุณมัทนา มูลขันทร์ โดนมีดร.อมร อภิธนาคุณ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ตลอดชีพชมรมนักธุรกิจโชคดี ,ประธานอาวุโสฯ, รองประธานฯ, กรรมการ, และสมาชิกชมรมนักธุรกิโชคดี ร่วมแสดงความยินดี
สำหรับร้านสะดวกซักมิสเตอร์สมาทร์พลัส บายไฮเออร์  ตั้งอยู่ เลขที่ 179/7 ชอยวิภาวดี-รังสิต 16 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานครฯ ในการนี้ดร.อมร และแขกผู้มีเกียรติ ได้ร่วมพิธีตัดริบขึ้นเปิดกิจการ