ดร.อมร-คุณพวงเพชร ร่วมประชุมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ พร้อมเลือกคณะกรรมการอำนวยการฯ

เมื่อเวลา 09.00 น . วันที่ 12 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานครฯ ดร.อมร อภิธนาคุณ นายกสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีน พร้อมด้วยคุณพวงเพชร อภิธนาคุณ ร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมลงคะเเนนเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์