คนมีสีพรึ่บ! ‘ปลัดกห.’จะนั่งปธ.ปรองดอง คาดอีก98-ทหารอื้อ

โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
  • ภาพ
  • เปิดโครงสร้างคกก.,สร้างปรองดอง,ทหารพรึ่บ,คุมกลไก,ปยป.,บิ๊กช้าง,ครม.,คสช.,อนุมัติรายชื่อ
    คนมีสีพรึ่บ! ‘ปลัดกห.’จะนั่งปธ.ปรองดอง คาดอีก98-ทหารอื้อ
เปิดโครงสร้างคกก.สร้างปรองดอง ชี้ทหารพรึ่บ คุมกลไกตามแผน ปยป. ตั้ง “บิ๊กช้าง” ปธ.รวม 98 คน รอเข้าครม.-คสช.อนุมัติรายชื่อ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรมว.กลาโหม เตรียมพร้อมเสนอรายชื่อและโครงสร้างคณะกรรมการอำนวยการเพื่อความปรองดองสมานฉันท์ 19 คน อาทิ พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล ปลัดกระทรวงกลาโหม นั่งเป็นประธาน ร่วมกับปลัดกระทรวงมหาดไทย มี ผบ.สส. ,ผบ.ทบ. ,ผบ.ทร. ,ผบ.ทอ. ,ผบ.ตร. รองปลัดกระทรวงกลาโหม หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกลาโหม พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ ผอ.สำนักนโยบายและแผนกลาโหม พล.ท.ณัฐ อินทรเจริญ รองเสธนาธิการทหารบก ผอ.ศูนย์ปรองดอง คสช.(ผอ.ศปป.) และพล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม

โดยมี 4 คณะอนุกรรมการ คือ คณะอนุกรรมการรับฟังความเห็น จำนวน 23 คน มี พล.อ.วัลลภ เป็นประธาน ร่วมด้วย ร่วมตัวแทนเหล่าทัพ ระดับพล.ท.หน่วยละ2 คน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผอ.ศูนย์ปรองดอง ตัวแทนกรมพระธรรมนูญ และกระทรวงมหาดไทย

คณะอนุกรรมการจัดทำความเห็นร่วมเพื่อความปรองดองสมานฉันท์มีทั้งหมด 22 คน คณะอนุกรรมการจัดทำกระบวนการปรองดองสมานฉันท์ 17 คน และคณะอนุกรรมการ ด้านการประชาสัมพันธ์ 17 คน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงบ่ายของวันนี้ (17 ม.ค.) ปลัดกระทรวงกลาโหม ได้เรียกประชุมคณะกรรมการอำนวยการเตรียมการสร้างควมมปรองดองสามัคคี ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ทหารจากทหารกรมกิจการพลเรือนทหาร ผู้อำนวยการการศึกษายุทธศาสตร์สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ผู้แทนจากกรมกิจการพลเรือนทหารทั้ง 3 เหล่าทัพเจ้ากรมเสมียนตรา ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนอำนวยการกองงบประมาณ ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงมหาดไทย

ทั้งนี้คณะกรรมการอำนวยการจะประชุมเพื่อพิจารณา 3 เรื่อง ได้แก่ 1.การดำเนินงานในเรื่องความปรองดองสมานฉันและกรอบเวลา 2.การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการและคณะทำงานซึ่งอยู่ระหว่างการจัดร่างคำสั่งแต่งตั้ง แนวทางการดำเนินการ 3.ประเด็นคำถามการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ที่เข้าร่วมประชุม