“คุณพรเทพ-ดร.อมร”จัดโครงการ”เป็นกำลังใจสู้ภัย โควิด-19” ชุมชนรอบที่ทำการสมาคมตระกูลเฮ้งฯ

                           เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 15 เมษายน 2563 ที่สมาคมตระกูลเฮ้งแห่งประเทศไทย คุณพรเทพ เห็นศิริสกุล นายกสมาคมตระกูลเฮ้งแห่งประเทศไทย สมัยที่ 28 พร้อมด้วย ดร.อมร อภิธนาคุณ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพสมาคมตระกูลเฮ้งแห่งประเทศไทย และคณะอุปนายกสมาคมตระกูลเฮ้งแห่งประเทศไทย ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ “เป็นกำลังใจสู้ภัย โควิด-19” และการว่างงาน โโยมีการแจกอาหารกลางวัน น้ำดื่ม แก่ผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนบริเวณรอบที่ทำการสมาคมตระกูลเฮ้งแห่งประเทศไทย