“ณรงค์ศักดิ์-ดร.แสงชัย-ดร.อมร” ร่วมหารือจัดส่งความช่วยเหลือหน้ากากอนามัยจากจีน ช่วยพี่น้องชาวไทย

 

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 26 มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุมหอการค้าไทย-จีน คุณณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล ประธานหอการค้าไทย-จีน
พร้อมด้วย ดร.เเสงชัย โสตถีวรกุล นายกสมาคมเเต้จิ๋วแห่งประเทศไทย ดร.อมร อภิธนาคุณ ประธานสมาพันธ์รวมใจชาวจีนทั่วโลกเป็นหนึ่งเดียว คุณบุญยงค์ ยงเจริญรัฐ รองประธานหอการค้าไทย-จีน คุณไชยไว พูนลาภมงคล นายกสมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย-จีน ร่วมประชุมเพื่อหารือเรื่องการจัดส่งหน้ากากอนามัยจากประเทศจีน มาช่วยเหลือพี่น้องชาวไทย