สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพัดยศพระภิกษุสามเณรเปรียญ เนื่องในวันวิสาขบูชา

http://www.matichon.co.th/news

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ เข้าพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนถวายนมัสการพระพุทธมณีรัตนปฏิมากร แล้วทรงประเคนพัดยศ ตั้งพระภิกษุสามเณรเปรียญ พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ออกพระอุโบสถ เสด็จพระราชดำเนินกลับเมื่อเวลา 16.23 น. วันที่ 9 พฤษภาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ทรงประกอบพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พุทธศักราช 2560 การนี้ ทรงตั้งเปรียญธรรม 9 ประโยคและเปรียญธรรม 6 ประโยค ประจำปี 2560

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ มาถึง ประชาชนจำนวนมากที่มาเฝ้าฯ รอรับเสด็จ ต่างเปล่งเสียงทรงพระเจริญกึกก้อง ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแย้มพระสรวลให้กับประชาชนที่มารับเสด็จด้วย

ทั้งนี้ ในปีนี้มีพระภิกษุสามเณรสอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค จำนวน 28 รูป อาทิ พระมหาสมพร ธมมทีโป วัดชนะสงคราม, พระมหาอภิชาติ อภิชาโต วัดปากน้ำ, พระมหาเปรม เขมโก วัดอรุณราชวราราม, พระมหาริก เปมิโก วัดชูจิตธรรมาราม และ พระมหากิตติศักดิ์ สารเวที วัดสุทัศนเทพวราราม และสอบได้เปรียญธรรม 6 ประโยค จำนวน 218 รูป อาทิ พระมหาศุภเดช สุภเตโช วัดเทพศิรินทราวาส, พระมหาศุภชัย อชิโต วัดดวงแข, พระมหาศราวุฒิ สุรเมธี วัดมหาพฤฒาราม และ พระมหาศักดิ์สิทธิ์ โชติโย วัดเจริญธรรมาราม รวมทั้งสิ้น 246 รูป

อนึ่ง การจัดพิธีทรงตั้งเปรียญ เป็นพระราชประเพณีที่พระเจ้าแผ่นดิน ทรงตั้งเปรียญธรรมถวายพระภิกษุสามเณรที่มีความรู้ความสามารถสอบไล่ได้ ตามหลักสูตรการสอบบาลีสนามหลวง อีกประการหนึ่งก็เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป ถ้าหากสามเณรรูปใดสอบเปรียญธรรมได้ 9 ประโยค เมื่ออายุครบอุปสมบททรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นนาคหลวงอุปสมบท ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 โปรดเกล้าฯ ให้จัดพระราชพิธีพระราชทานพัดยศพระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรมเฉพาะ 3 , 6 และ 9 ประโยค ที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ก่อนวันวิสาขบูชาวันหนึ่ง ส่วนพระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม 4, 5, 7, 8 ประโยค โปรดเล้าฯ ให้สมเด็จพระสังฆราชเป็นผู้ประทานพัดยศเปรียญ ณ พระอุโบสถ วัดที่สมเด็จพระสังฆราชประทับ

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศบริเวณด้านในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวังว่า มีประชาชนจำนวนมากทยอยเดินทางมาจับจองพื้นที่ริมทางเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา โดยเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังได้อำนวยความสะดวกเตรียมเสื่อขนาดใหญ่จำนวนมากมาปูรองรับประชาชนที่มาร่วมรับเสด็จในครั้งนี้อย่างเป็นระเบียบ

ทั้งนี้ เนื่องจากวันที่ 10 พฤษภาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จฯ พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา และจะทรงนำพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ในเวลา 17.30 น. ณ อุโบสถ วัดพระศรีรัตนาสดาราม เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังจึงได้กางเต๊นท์จำนวน 2 หลังที่บริเวณด้านหน้าศาลาลูกขุน เพื่อให้ประชาชนได้นั่งหลบร้อนหลบฝน อีกทั้งยังได้ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่ที่สนามหญ้าหน้าศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อให้ประชาชนที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จได้ร่วมสวดมนต์ไปพร้อมๆกัน