‘อุตตม’ดึงไทยยูเนี่ยนช่วยซีฟู้ดเอสเอ็มอี

https://www.matichon.co.th/news/

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่พร้อมกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2561 ณ จังหวัดสมุทรสาคร และเพชรบุรี ซึ่งได้เยี่ยมชมบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ที่เป็นบริษัทดำเนินธุรกิจแปรรูปและส่งออกอาหารทะเลแช่แข็ง อาหารทะเลบรรจุกระป๋องรายใหญ่ของไทย

นายอุตตมกล่าวว่า บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการ ซีฟู้ด บิ๊ก บราเธอร์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีของอุตสาหกรรมประมง และการแปรรูปอาหารทะเลให้มีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มสูงขึ้นถือเป็นหนึ่งในมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีของกระทรวงอุตสาหกรรม และเป็นไปตามแผนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ทั้ง 4 จังหวัด คือ จังหวัดสมุทรสาคม สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ในการยกระดับให้เป็น ฮับ ออฟ ซีฟู้ด หรือ ศูนย์กลางอาหารทะเล

 ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน ที่ต้องคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย อาทิ ผู้ประกอบการเอสเอ็สอีอาหารทะเล วิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมประมงและการแปรรูปอาหารทะเล มุ่งสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 ปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตของผู้ประกอบการ โดยการใช้ระบบเครื่องจักรกลอัตโนมัติในกระบวนการแปรรูปอาหารทะเล ทั้งต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การตลาดและการบริหารจัดการ สนับสนุนสินเชื่อในการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร และระบบการผลิต รวมถึงเงินทุนหมุนเวียน และแก้ไขและฟื้นฟูความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล

นายอุตตมกล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้รวบรวมกลุ่มเป้าหมาย ที่คาดว่าจะเข้าร่วมโครงการ ซีฟู้ด บิ๊กบราเธอร์ ในพื้นที่ 4 จังหวัดแล้วกว่า 100 ราย โดยจะมีแผนจัดสัมมนาให้ความรู้ ความเข้าใจสถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปแก่กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดภายในเดือนมีนาคมนี้ และจะคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพ และมีความพร้อมในการยกระดับเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม ตามแผนความร่วมมือระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม และบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ต่อไป โดยโครงการมีเป้าหมาย ที่จะช่วยลดลดต้นทุนของผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า 10% มียอดขายเพิ่มขึ้น 10% และสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป อาทิ การจ้างงานเพิ่มขึ้น มีการลงทุนใช้เครื่องจักร และขยายธุรกิจ หรือขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้น