ครม.ไฟเขียวปรับระบบการจัดซื้อจัดจ้างป้องทุจริต

โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
  • ภาพ
  • กอบศักดิ์ ภูตระกูล,ครม.,ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง,ข้าราชการ,รัฐวิสาหกิจ
    ครม.ไฟเขียวปรับระบบการจัดซื้อจัดจ้างป้องทุจริต
“ครม.” เห็นชอบมาตรการปรับระบบการจัดซื้อจัดจ้างของราชการ-รัฐวิสาหกิจ หวังแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าที่ประชุม เห็นชอบมาตรการการปรับระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ของราชการและรัฐวิสาหกิจใน 3 ประเด็นหลัก 1. เรื่องของทีโออาร์ไม่ชัดเจน ล็อคสเปค ตั้งราคากลางสูงเกินไปไม่สมเหตุสมผล 2.มีการฮั้วการประมูล สมยอมด้านราคา และ 3.การซื้อผ่านคนกลาง โดยไม่สมเหตุสมผล ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น