ประธานวาตาชิจัดพิธีทำบุญอาคารบริษัทวาตาชิ

เมื่อเวลา 10.30 น.  วันที่ 8 มกราคม 2560 นายทอง ทงซิ ประธานบริษัทวาตาชิ เชิญเเขกผู้มีเกียรติร่วมงานทำบุญอาคาร อาทิ เช่น นายเกษม เกษมปัญญา ดร.อมร อภิธนาคุณ พล.ต.ท.ทวีศักดิ์ ตู้จินดา รวมถึงพล.อ.นพดล ฟักอังกูร ฯลฯ เข้าร่วมงานในครั้งนี้