สมาคมตระกูลเฮ้งฯจัดพิธีทำบุญบรรพบุรุษ-ประชุมประจำเดือนพ.ย.
泰国统促会新闻
               เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 คุณพรเทพ เห็นศิริสกุล นายกสมาคมตระกูลเฮ้งเเห่งประเทศไทยสมัยที่ 28 พร้อมด้วย
สมาคมตระกูลเฮ้งฯจัดพิธีทำบุญบรรพบุรุษ-ประชุมประจำเดือนพ.ย.
泰国统促会新闻
               เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 คุณพรเทพ เห็นศิริสกุล นายกสมาคมตระกูลเฮ้งเเห่งประเทศไทยสมัยที่ 28 พร้อมด้วย
สมาคมตระกูลเฮ้งฯจัดพิธีทำบุญบรรพบุรุษ-ประชุมประจำเดือนพ.ย.
泰国统促会新闻
               เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 คุณพรเทพ เห็นศิริสกุล นายกสมาคมตระกูลเฮ้งเเห่งประเทศไทยสมัยที่ 28 พร้อมด้วย
คุณพรเทพ-ดร.อมร นำสมาชิกตระกูลเฮ้ง มอบกระเช้าสุขภาพให้กับคุณแม่ “คุณธิติ คัณธามานนท์”
军事
  เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.30 น. คุณพรเทพ เห็นศิริสกุล นายกสมาคมตระกูลเฮ้งแห่งประเทศไทย สมัยที่28 พร้อมด
สมาคมตระกูลเฮ้งฯจัดพิธีทำบุญบรรพบุรุษ-ประชุมประจำเดือนพ.ย.
泰国统促会新闻
               เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 คุณพรเทพ เห็นศิริสกุล นายกสมาคมตระกูลเฮ้งเเห่งประเทศไทยสมัยที่ 28 พร้อมด้วย