“สมคิด”สั่งก.อุต ยกระดับภาคเกษตร-ดูแลภาคบริการ

https://www.matichon.co.th/news/

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงาน Thailand Industry Expo 2017 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี ว่า ภาครวมเศรษฐกิจปีนี้สัญญาณดีภาคการส่งออกที่ช่วงไตรมาส 2 ของปี 2560 เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 10 โดยเฉพาะเดือนมิถุนายนเติบโต 11.7% มูลค่าประมาณ 690,000 ล้านบาท แต่ก็พบว่าภาคที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร ยังเป็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข เนื่องจากมีสัดส่วนส่งออกที่น้อยเพียง 9% มีสินค้าหลัก ได้แก่ ข้าว ยางพารา น้ำตาล และผลไม้ โดยมีประชากรที่อยู่ในภาคการเกษตรสูงถึง 20 – 30 ล้านคน ซึ่งยังไม่สามารถยกระดับการผลิตให้มีมูลค่าสินค้าเพิ่มขึ้นได้ ดังนั้นต้องการให้กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบของประชารัฐ เข้ามาสนับสนุนเพื่อมุ่งสู่ ไบโออีโคโนมี พร้อมให้สำนักงานส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เร่งสนับสนุนดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศให้มากขึ้น เพราะปัจจุบันไทยมีผลผลิตต้นน้ำจำนวนมาก แต่ยังขาดนักธุรกิจ ผู้ประกอบการกลุ่มแปรรูปที่จะเข้ามาลงทุน

นอกจากนี้สัดส่วนบริการที่คิดเป็น 50% ของการเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่ทั้งนี้ยังไม่พบหน่วยงานใดที่ดูแล จึงให้กระทรวงอุตสาหกรรมเข้ามาเป็นเจ้าภาพในการดูแล และสร้างคลัสเตอร์ภาคการบริการ เนื่องจากมีผู้ประกอบการขนาดเล็กจำนวนมากที่ยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ ประกอบกับต้องการให้นำภาคบริการ การท่องเที่ยว มาช่วยในภาคการเกษตรที่กำลังประสบปัญหาผลผลิตตกต่ำ อาทิ นำการท่องเที่ยวเข้าไปในชุมชน มีการค้าขาย บริการ เกิดแรงเหวี่ยงของเศรษฐกิจมากขึ้น

 

1