ส.นักธุรกิจรุ่นใหม่จีน-เอเชีย มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค-เวชภัณฑ์ ให้แก่สมาคม และสถานสงเคราะห์

                   เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 สมาคมการค้ารวมใจนักธุรกิจรุ่นใหม่จีน-เอเชีย นำโดยคุณครองพล อภิธนาคุณ นายกสมาคมฯ ร่วมกับตัวเเทนสมาคมนักธุรกิจเชื้อสายจีน มอบเครื่องนุ่งห่ม เครื่องอุปโภค-บริโภค รองเท้า พร้อมยารักษาโรคและเวชภัณฑ์ ให้แก่ มูลนิธิ และสถานสงเคราะห์หลายแห่ง อาทิ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต ,สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี ,สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี ,มูลนิธิบ้านกึ่งวิถีหญิง ,มูลนิธิบ้านกึ่งวิถีชาย