ดร.อมรนำครอบครัวอภิธนาคุณ มอบโต๊ะเรียนให้แก่รร.สวนลุมพินี รับเปิดเทอมแบบ “New Normal”

 

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ดร.อมร อภิธนาคุณ ประธานสมาพันธ์รวมใจชาวจีนทั่วโลกเป็นหนึ่งเดียว พร้อมด้วย คุณพวงเพชร อภิธนาคุณ รองประธานบริหารสมาพันธ์ฯ คุณครองพล อภิธนาคุณ กรรมการสมาพันธ์ฯ มอบโต๊ะสำหรับการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนสวนลุมพินี โดยมีอาจารย์ศิิริรัตน์ พลเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนลุมพินี  เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้โรงเรียนสวนลุมพินีจะมีการเปิดการเรียนการสอน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563นี้ ในรูปแบบ New Normal