สมาคมตระกูลเฮ้งฯประชุมประจำเดือนมิ.ย. สรุปรายงานผลการดำเนินกิจกรรม

                เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2563  สมาคมตระกูลเฮ้งเเห่งประเทศไทย นำโดย คุณพรเทพ เห็นศิริสกุล นายกสมาคมตระกูลเฮ้งเเห่งประเทศไทย ดร.อมร อภิธนาคุณ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพสมาคมตระกูลเฮ้งเเห่งประเทศไทย คุณเฉลิม สุนันทการกิจ คุณลัดดา นภาพฤกษ์ชาติ พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมตระกูลเฮ้งเเห่งประเทศไทย สมัยที่ 28 ร่วมประชุมประจำเดือนมิถุนายน โดยวาระการประชุมมีการสรุปกิจกรรมที่ผ่านมาในช่วงเดือนพฤษภาคม เเละติดตามการก่อสร้างศาลเเป๊ะกงเเป๊ะม่า เเละซุ้มประตูมังกร ต่อด้วยการสรุปรายรับ/รายจ่ายของเดือนพฤษภาคม