คุณพรเทพ-ดร.อมร นำสมาชิกตระกูลเฮ้ง มอบกระเช้าสุขภาพให้กับคุณแม่ “คุณธิติ คัณธามานนท์”

 

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.30 น. คุณพรเทพ เห็นศิริสกุล นายกสมาคมตระกูลเฮ้งแห่งประเทศไทย สมัยที่28 พร้อมด้วยดร.อมร-คุณพวงเพชร อภิธนาคุณ เเละคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้ามอบกระเช้าสุขภาพให้กับคุณเเม่คุณธิติ คัณธามานนท์