ปธ.สมาพันธ์รวมใจชาวจีนฯมอบเจลล้างมือป้องกันเชื้อโควิด-19 แก่วินมอเตอร์ไซด์โลตัสพระรามสาม

                                 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ที่อาคารแกแลคซี่เพลส พระราม 3 กรุงเทพมหานครฯ ดร.อมร อภิธนาคุณ ประธานสมาพันธ์รวมใจชาวจีนทั่วโลกเป็นหนึ่งเดียว มอบเจลล้างมือเพื่อป้องกันการติดต่อจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับวินมอไซด์ เทสโกโลตัสพระรามสาม เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19