ดร.อมร มอบของให้แก่ 5 ชุมชนเขตปทุมวัน ร่วมกิจกรรมวันเด็ก 2563

                เมื่อวันที่ 9 – 10 มกราคม 2563 ที่อาคารแกแลคซี่เพลส ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานครฯ ดร.อมร อภิธนาคุณ ประธานบริษัท ในเครือแกแลคซี่กรุ๊ป และประธานสมาพันธ์รวมใจชาวจีนทั่วโลกเป็นหนึ่งเดียว มอบสิ่งของให้แก่ผู้แทนของ 5 ชุมชนในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครฯ เพื่อนำไปมอบให้แก่เด็กในชุมชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี 2563 พร้อมกับร่วมกิจกรรมกีฬาสีวันเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ มีการมอบรถจักรยาน และเงินขวัญถุง สร้างความยินดีแก่เด็กๆเป็นอย่างมาก