สมาพันธ์รวมใจชาวจีนทั่วโลกฯ ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปี วันชาติจีน

 

สมาพันธ์รวมใจชาวจีนทั่วโลกฯ ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปี วันชาติจีน

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 กลุ่มตัวแทนชาวจีนโพ้นทะเล ในนามสมาพันธ์รวมใจชาวจีนทั่วโลกเป็นหนึ่งเดียว เข้าร่วมในพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ป ีของการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดขึ้น ณ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ในกรุงปักกิ่ง โดยผู้แทนของชาวจีนที่รักชาติจีนในต่างประเทศ ได้รับเชิญให้สังเกตพิธี และชมขบวนพาเหรด