“พรเทพ”เรียกประชุมเลือกกรรมการบริหารสมาคมตระกูลเฮ้งฯ สมัยที่ 28

 

 

เมื่อเวลา 15.00 น.   วันที่ 18 มกราคม 2563 ที่สมาคมตระกูลเฮ้งแห่งประเทศไทย คุณพรเทพ เห็นศิริสกุล นายกสมาคมตระกูลเฮ้งแห่งประเทศไทย สมัยที่ 28 พร้อมด้วยคณะอุปนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมตระกูลเฮ้งฯ ร่วมประชุมสามัญคณะกรรมการสมัยที่ 28 ครั้งที่ 1 โดยมีการเลือกกรรมการ ชุดที่ 28 ที่จะมาดำเนินการบริหารในสมาคมตระกูลเฮ้งแห่งประเทศไทยต่อเนื่อง ร่วมหารือการจัดงานเฮ้งทั่วโลกครั้งที่ 14 ในวันที่ 4-6 ธันวาคม 2563 และปรึกษาเกี่ยวกับกฎข้อบังคับของสมาคมฯ ที่ได้รับการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว