ดร.อมร-คุณพวงเพชร ร่วมบริจาคเงิน 1 แสนให้มูลนิธิเพื่อสัมพันธภาพไทยจีน

              เมื่อวันที่ 13 ส.ค.2562  โรงแรม ดิ แอทธินี กรุงเทพมหานครฯ ดร.อมร อภิธนาคุณ ประธานสมาพันธ์รวมใจชาวจีนทั่วโลกเป็นหนึ่งเดียว พร้อมด้วยคุณพวงเพชร อภิธนาคุณ ร่วมในงานเปิดมูลนิธิเพื่อสัมพันธภาพไทยจีน ของคุณชาลี แซ่ลิ้ม ประธานมูลนิธิเพื่อสันติภาพไทยจีน โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกสุรยุทธ จุลานนท์ องคมนตรี และนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ร่วม ทั้งนี้ภายในงาน ดร.อมร และคุณพวงเพชร อภิธนาคุณ ได้ร่วมบริจาคเงินให้เเก่มูลนิธิฯ เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท