“กร ทัพพะรังสี”เป็นประธานเปิดนิทรรศการภาพเขียนภู่กันจีนจากมณฑลซัวเถา

 
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 3 สิงหาคม 2562 ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีนประจำประเทศไทย ดร.อมร อภิธนาคุณ ประธานสมาพันธ์รวมใจชาวจีนทั่วโลกเป็นหนึ่งเดียว พร้อมด้วยคุณพวงเพชร อภิธนาคุณ ร่วมงานเปิดนิทรรศการภาพเขียนภู่กันจีนจากมณฑลซัวเถา โดยภายในงานมี ฯพณฯกร ทัพพะรังสี อดีตรองนายกรัฐมนตร่ี เป็นประธานในการเปิดงาน