“ดร.อมร-วูบินหลิน”ร่วมให้การต้อนรับคณะ “รองประธานส.ส.” เมืองซัวเถา

              เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ที่อาคารเเกเเล็คซี่เพลส พระราม 3 กรุงเทพมหานครฯ ดร.อมร อภิธนาคุณ ประธานสมาพันธ์รวมใจชาวจีนทั่วโลกเป็นหนึ่งเดียว พร้อมด้วย นายวูบินหลิน ประธานบริหารสมาพันธ์รวมใจชาวจีนทั่วโลกเป็นหนึ่งเดียว  เเละคณะกรรมการสมาพันธ์ฯ ร่วมให้การต้อนรับ คุณฉือจงหลิง รองประธานส.ส. เมืองซัวเถา อาจารย์สอนมหาวิทยาลัยซัวเถา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมด้วย คุณหลินเสี่ยวปิน รองเลขาธิการสมาคมการทูต เเละคณะ ที่ได้เข้าเยี่ยมชมภายในสมาพันธ์ฯ